ویژگی دوره های مالی حسابیمو 

assignment

منابع بروز

extension

پروژه محور

supervisor_account

پشتیبانی آموزش

accessibility_new

فرصت کاری

حسابیمو با هدف آموزش حرفه ای و یادگیری کاربردی، دوره های آنلاین و حضوری حسابداری برگزار می کند. نگرش حسابیمو نزدیک کردن حسابداری به تکنولوژی روز دنیا و خلق سبک جدیدی از یادگیری در این حوزه است.

دوره آنلاین

دوره آنلاین همیشه در دسترس

دوره حضوری

یادگیری در محیط جذاب

فهرست