معرفی حسابیمو:

شرکت حسابیمو با نگرش ورود به حوزه فین تک و کم کردن فاصله حوزه حسابداری با تکنولوژی شروع به فعالیت کرده است.
اولین اقدام حسابیمو آموزش جامع حسابداری برای پرورش افرادحرفه ای در این حوزه است و در آینده با ورود به حوزه فین تک فرصت های بیشتری برای رشد فراهم خواهد کرد.

ضعف و فاصله حسابداری باعلم روز:

بر اساس تحقیقات انجام شده چالش های مالی و حقوقی از دلایل شکست بسیاری از کسب و کارهاست و نبود آگاهی و بروز شدن در این حوزه می تواند برای هر کسب و کاری خطرآفرین باشد. یکی از دغدغه های مهم حسابیمو پرورش افراد حرفه ای در حسابداری است تا بتواند چالش های موجود را به درستی حل کند.

فهرست